Odlična ponudba strešnih kovčkov, nosilcev smuči in strešnih prtljažnikov

Za vas smo pripravili odlično ponudbo za vaše počitnice v zimskem času.

V prodaji imamo strešne kovče različnih dimenzij, strešne prtljažnike za različne modele vozil in nosilce smuči.

Kontaktirajte nas in prverite našo ponudbo za vaše vozilo: 03/818-22-62 ali 051-646-441

Facebook Žgajner-ŽIS
https://www.facebook.com/zgajner.zis/
Pravila in pogoji nagradne igre na Facebook strani Žgajner-ŽIS 14.2.-22.4.2018
1. člen
 Organizator Facebook nagradne igre  je ŽGAJNER-ŽIS D.O.O., ZGORNJE NEGONJE 36A, 3250 ROGAŠKA SLATINA (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem Facebook.
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije z izjemo zaposlenih v podjetju ŽGAJNER-ŽIS D.O.O.
Nagradna igra poteka od 14. 2. 2018 (od objave na časovnici) do vključno 22. 2. 2018 do 15 ure.
Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo 22.2. 2018 ob 15.30 ure.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 
2. člen
 V okviru nagradne igre bomo 1 izžrebancu podelili KUPON za dnevno smučarsko vozovnico z malico za 1 odraslo osebo v Smučarskem centru Kope, za smučanje med vikend vnovčljiv do 31.3.2018 oz. do konca smučarske sezone med vikendi  v vrednosti 19,90 eur z ddv.
3. člen
 Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki, ki se pridružijo Facebook strani Žgajner-ŽIS, nagradno objavo všečkajo in v komentar zapišejo pravilni odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom pravilnega odgovora v komentar in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre.
Rezultati nagradne igre bodo objavljeni 22. 2. 2018 na Facebook strani ŽGAJNER-ŽIS  d.o.o.
V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
 
4. člen
 Če vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.
 
5. člen
 Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici facebook strani Žgajner-ŽIS , kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook strani posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec se mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati v nabiralnik svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v FB nabiralnik ali jo bo prevzel v poslovalnici, ki jo bo sporočil v FB nabiralnik.
Če se nagrajenec ne odzove ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrad, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani ŽGAJNER-ŽIS
 6. člen
 V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.
 
7. člen
 Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz dveh članov oddelka marketinga organizatorja in predstavnik pravne službe organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.
Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem organizator vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.
8. člen
 Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov ŽGAJNER-ŽIS D.O.O., ZG. NEGONJE 36A, 3250 ROGAŠKA SLATINA. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook strani, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.
 
9. člen
 Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani Žgajner-ŽIS.
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani ŽGAJNER-ŽIS D.O.O.
10. člen
 Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
 
11. člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju.
 
Obvezno določilo: Facebook na noben način ni sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja
 
ROGAŠKA SLATINA, 14.2.2018
ŽGAJNER-ŽIS D.O.O.

Morda ti bo všeč tudi...